Vraag: Wat is Ecodor EC250?

Antwoord: Ecodor EC250 is een natuurlijk gefermenteerd product (concentraat, plantenextract) om organische geuren te bestrijden.

Vraag: Is Ecodor EC250 veilig te gebruiken?

Antwoord: Ja, Ecodor EC250 wordt gedurende reeds 9 jaren veilig ingezet op en nabij industriele lokaties. Deze ervaringen aangevuld met door onafhankelijk milieuonderzoekbureau's uitgevoerde milieu en toxiteits onderzoeken hebben bevestigd dat het product veilig is voor mens, dier en milieu.

Vraag: Dienen speciale veiligheidsmaatregelen te worden genomen met concentraat EC250?

Antwoord: Zoals met alle concentraat producten dient voorzichtig te worden omgegaan gedurende handelingen met het concentraat EC250. Gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril en handschoenen. Eenmaal aangelegd met water (1:250 is gangbaar) dienen er geen speciale veiligheidsmaatregelen genomen te worden.

Vraag: Wat zijn de gangbare mengverhoudingen voor het EC250 concentraat?

Antwoord: Het is afhankelijk van de relatieve vochtigheid, temperatuur, de invloed van de wind en van de zon in welke verdunning Ecodor EC250 toegediend moet worden. Mengverhoudingen/verdunningen met water kunnen varieren van 1:250 tot zelfs 1:1000, e.e.a. is eveneens sterk afhankelijk van de intensiteit en aard van de te behandelen geurbron. Bij bijvoorbeeld afvalverwerkende bedrijven is een normale mengverhouding EC250:water van 1:250 tot 1:500.

Vraag: Welke geuren kan EC250 neutraliseren?

Antwoord: Ecodor EC250 elimineert of neutraliseert alle organische geuren, zoals bijvoorbeeld stank afkomstig van van slib,amines, mercaptanen en sulfide.

Vraag: Wat is de temperatuur range waarbinnen EC250 werkzaam is?

Antwoord: Ecodor EC250 kan gebruikt worden bij luchtstromen, afgassen van > +5°C en < +60°C. Onder de +5°C en boven de +60°C zijn de enzymen (het werkzame bestanddeel) simpelweg niet meer actief.

Voor informatie:

010 - 248 11 22