Vraag: Dienen speciale veiligheidsmaatregelen te worden genomen met concentraat EC250?

Antwoord: Zoals met alle concentraat producten dient voorzichtig te worden omgegaan gedurende handelingen met het concentraat EC250. Gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals een veiligheidsbril en handschoenen. Eenmaal aangelegd met water (1:250 is gangbaar) dienen er geen speciale veiligheidsmaatregelen genomen te worden.

Voor informatie:

010 - 248 11 22