Vraag: Wat zijn de gangbare mengverhoudingen voor het EC250 concentraat?

Antwoord: Het is afhankelijk van de relatieve vochtigheid, temperatuur, de invloed van de wind en van de zon in welke verdunning Ecodor EC250 toegediend moet worden. Mengverhoudingen/verdunningen met water kunnen varieren van 1:250 tot zelfs 1:1000, e.e.a. is eveneens sterk afhankelijk van de intensiteit en aard van de te behandelen geurbron. Bij bijvoorbeeld afvalverwerkende bedrijven is een normale mengverhouding EC250:water van 1:250 tot 1:500.

Voor informatie:

010 - 248 11 22